אפיון פרוייקטים

הבסיס לפיתוח מערכות מידע או אתר אינטרנט מתקדם תלוי באפיון המקדים לפיתוח.
בתהליך האפיון  אנו מבררים עם הלקוח את צרכיו ואת הציפיות שלו מהמערכת ושל המשתמשים העתידיים בה.

תהליך האפיון כולל בדר"כ פגישות עם הלקוח ,ניתוח משותף של המערכת ע"מ למנוע כשלים לוגיים
ובעיות טכניות בזמן הפיתוח.

כבר בזמן האפיון אנו נותנים את דעתנו על הצד הפיתוחי\טכני של המערכת.
אנו תורמים מנסיוננו ללקוח ע"מ שיחדיו נתפור מערכת העונה לצרכיו.לא גדולה מידי ולא קטנה.

במידה ובידי הלקוח מסמך אפיון ראשוני אנו משתמשים בו כנקודת מוצא במידה ולא קיים מסמך ראשוני
נבקש מהלקוח להכין "רשימת מכולת" שתתן לנו מושג ראשוני למטרותיו.

את הרשימה הנ"ל אנו נתרגם לשפה מקצועית מפורטת.